top of page

Wat zijn KernTalenten?

KernTalenten zijn sets van eigenschappen en vaardigheden die dieper in jou wortelen dan je 'gewone' talenten. Ze duiden bijvoorbeeld je gedrevenheid voor bepaalde taken, waarom je soms een gemis of een interne strijd voelt, en waarom iets jou energie kost of juist oplevert.

Activiteiten waarbij je je sterke KernTalenten inzet, geven je energie en voldoening. In een baan die te weinig van je sterke KernTalenten aanspreekt, voel je een gemis en ga je je vervelen, met risico op een bore-out.

 

Je kleine KernTalenten inzetten, kost tonnen energie. Doe je dat te vaak en te lang, dan loop je kans op een burn-out. Je kleine KernTalenten ontwikkelen en erin uitblinken gaat moeizaam, terwijl je jezelf met plezier en gemak ziet groeien als je je sterke KernTalenten uitleeft.

"Op mijn werk voelde ik me verveeld en gedemotiveerd. Door mijn KernTalentenanalyse zag ik in dat ik niet genoeg sterke KernTalenten in mijn werk kon inzetten en dat ik tegen een bore-out aan zat. In overleg met mijn teamleider heb ik inmiddels de leiding over een leuk en uitdagend project gekregen. Ik denk dat ik anders thuis was komen te zitten."

Thérèse (34)

Hoe werkt de methode?

Een kind wordt niet creatief door met Lego te spelen maar speelt graag met Lego omdat het creatief ís. ‘Spelen met Lego’ spreekt zijn aard, potentieel en intrinsieke motivatie aan om nuttige dingen te creëren en functionele problemen op te lossen.

Dat inzicht is de sleutel van de methode. Om je KernTalentenprofiel te bepalen kijken we naar je favoriete bezigheden als kind.

 

De KernTalentenmethode is gebaseerd op gedegen empirisch onderzoek sinds 1989. Danielle Krekels, de grondlegger van de methode, ontdekte hoe kinderen hun persoonlijkheid veruiterlijken in de keuze van hun speelgoed, activiteiten en sport.

 

Na uitgebreid nader onderzoek is de methode inmiddels stevig gefundeerd en verfijnd, én wetenschappelijk gevalideerd, waarbij is gebleken dat geen enkele andere persoonlijkheidstest ter wereld hoger scoort qua betrouwbaarheid dan een KernTalentenanalyse.

"Ongelofelijk hoe je aan de hand van je kinderactiviteiten zo'n treffende, genuanceerde en gedetailleerde beschrijving van jezelf kan krijgen. Ik ben diep onder de indruk."

Tom (42)

Hoe verloopt een KernTalentenanalyse?

Een KernTalentenanalyse bestaat uit de volgende stappen:

Online vragenlijst

Van allerlei speelgoed en kinderactiviteiten geef jij aan hoe graag jij je daar als kind mee vermaakte.

Persoonlijk gesprek - Deel 1: Kindertijd

We bespreken je antwoorden op de online vragenlijst om een goed beeld te krijgen van wat jij als kind wel of niet graag deed.

Persoonlijk gesprek - Deel 2: Jouw KernTalentenprofiel

Je krijgt de uitslag van het eerste deel van de analyse: uitgebreide uitleg over alle 23 KernTalenten, hoe sterk deze bij jou aanwezig zijn en wat dat voor jou betekent.

Persoonlijk gesprek - Deel 3: Diepte-interview

We bespreken je levensloop om na te gaan in hoeverre jij je KernTalenten hebt ontwikkeld en wat jouw wensen en ambities zijn. 

Verslag

Je ontvangt een helder verslag van deel 2 en 3 van het persoonlijk gesprek aangevuld met extra inzichten en concrete aanbevelingen.

Nazorggesprek

De analyse biedt nieuwe inzichten en antwoorden, maar roept soms ook nieuwe vragen op. Die bespreken we tijdens het nazorggesprek.

Wens je meer nazorg? Dan maken we hierover aparte afspraken.

bottom of page