top of page

Burn-out & Bore-out

Voel je je gestresst en overbelast? Of verveeld en gedemotiveerd? Zit je tegen een burn-out of bore-out aan? Of er middenin? Of ben je herstellende en twijfel je of je terug wilt in je huidige functie?

​​Burn-out en bore-out hebben alles te maken met je energiebalans: er lekt meer energie weg dan er binnenkomt. Je sterke KernTalenten zijn je energiegevers. Je kleine KernTalenten zijn je energievreters.

 

Een KernTalentenanalyse bij IntoTalent laat jou zien wat er bij je past, waar je voldoening uit haalt en wat jou energie kost of oplevert. Zo krijg je inzichten om je energiebalans in de toekomst op peil te houden. Ook is er ruimte voor jouw vragen over werk en loopbaan.

"

— Hannah, 37 jaar

Door mijn KernTalentenanalyse kan ik bij stress nu veel makkelijker de oorzaak zien en wegnemen.

KernTalentenanalyse

Uit de online vragenlijst en het eerste analysegesprek blijkt wat jij als kind wel of niet graag deed. Dat is de basis van de analyse.

 

Bij het tweede analysegesprek krijg je uitleg over alle 23 KernTalenten, hoe sterk ze bij jou aanwezig zijn en wat dat inhoudt. Je komt bijvoorbeeld meer te weten over je karakter, ontwikkelpotentieel, behoeftes, energiegevers en energievreters.

 

Dan volgt een interview over je levensloop om na te gaan in hoeverre jij je KernTalenten hebt ontwikkeld en ingezet. Daarbij staan we uiteraard ook stil bij je burn-out/bore-out.

 

Aan de hand van je KernTalenten:

  • bekijken we of het om een burn-out of bore-out gaat of een combinatie van beide,

  • schijnen we nieuw licht op de oorzaken,

  • bekijken we je burn-outgevoeligheid en

  • richten we ons op het voorkomen van een nieuwe burn-out/bore-out in de toekomst. Hierbij is er uiteraard ruimte voor vragen over bijvoorbeeld werk en loopbaan.


Je ontvangt een helder verslag van het tweede analysegesprek aangevuld met extra informatie en concrete aanbevelingen.

 

De analyse biedt nieuwe inzichten en antwoorden, maar roept soms ook nieuwe vragen op. Die bespreken we tijdens het nagesprek.

KernTalentenanalyse

Intakegesprek

Online vragenlijst

Analysegesprek 1:
Kindertijd

Analysegesprek 2:
KernTalentenprofiel
Levensloop
Adviesvraag

Uitgebreid verslag

Nagesprek
 

Contact

info@IntoTalent.nl

bottom of page