top of page

Hoogbegaafdheid

Ben je (vermoedelijk) hoogbegaafd? Heb je veel talenten en is kiezen lastig? Zijn er taken die jou energie kosten, ondanks dat je er goed in bent? Herken je jezelf niet 100% in andere persoonlijkheidstesten?

Met een hoge intelligentie kun je zelfs vaak je kleine KernTalenten tot een bovengemiddeld niveau ontwikkelen. Hierdoor beschikken veel hoogbegaafden over talenten die eigenlijk energievreters zijn, omdat er kleine KernTalenten aan ten grondslag liggen.

Een KernTalentenanalyse bij IntoTalent brengt je KernTalenten in kaart, geeft zelfinzicht, brengt eventuele 'energievretende talenten' aan het licht en biedt een leidraad bij het maken van keuzes.

Door de hoge mate van detail en nuance weerspiegelt een KernTalentenanalyse de complexiteit, intensiteit en gedrevenheid die je als hoogbegaafde doorgaans ervaart.​

"

— Héloïse, 36 jaar

Door mijn KernTalentenanalyse kan ik nu beter richting geven aan mijn leven.

KernTalentenanalyse

Intakegesprek

Online vragenlijst

Analysegesprek 1:
Kindertijd

Analysegesprek 2:
KernTalentenprofiel
Levensloop
Adviesvraag

Uitgebreid verslag

Nagesprek
 

KernTalentenanalyse

Uit de online vragenlijst en het eerste analysegesprek blijkt wat jij als kind wel of niet graag deed. Dat is de basis van de analyse.

 

Bij het tweede analysegesprek krijg je uitleg over alle 23 KernTalenten, hoe sterk ze bij jou aanwezig zijn en wat dat inhoudt. Je komt bijvoorbeeld meer te weten over je karakter, ontwikkelpotentieel, behoeftes, energiegevers en energievreters.

 

Dan volgt een interview over je levensloop om na te gaan in hoeverre jij je KernTalenten hebt ontwikkeld. Tot slot bespreken we je vragen over je hoogbegaafdheid aan de hand van je KernTalentenprofiel en de invloed van je levensgebeurtenissen. Ook is er ruimte voor vragen over bijvoorbeeld werk en loopbaan.


Je ontvangt een helder verslag van het tweede analysegesprek aangevuld met extra informatie en concrete aanbevelingen.

 

De analyse biedt nieuwe inzichten en antwoorden, maar roept soms ook nieuwe vragen op. Die bespreken we tijdens het nagesprek.

Contact

info@IntoTalent.nl

bottom of page