top of page

Organisaties & Teams

Een organisatie is succesvoller met gemotiveerde medewerkers. En échte motivatie komt van binnen. Als je mensen laat werken met hun sterke KernTalenten, zijn zij intrinsiek gemotiveerd voor hun taken.

 

Bij de selectie of promotie van werknemers, bij reïntegratie na een burn-out of bij vragen op het gebied van werk, loopbaan en persoonlijke ontwikkeling kan een KernTalentenanalyse uitkomst bieden.

Wil je de samenwerking en taakverdeling binnen een team optimaliseren? Laat IntoTalent dan de KernTalenten van de teamleden in kaart brengen. Of geef medewerkers de kans kennis te maken met de KernTalentenmethode tijdens een workshop!

"

— Stefan, 17 jaar

Eindelijk heb ik een leuke studie gevonden en nu kijk ik ernaar uit om te gaan studeren!

Voor teams

Om de KernTalenten van een team te inventariseren, krijgt elk teamlid een KernTalentenontdekking.

KernTalentenontdekking

Een KernTalentenontdekking is een beknopte KernTalentenanalyse, die iemands KernTalenten in beeld brengt.

 

Uit de online vragenlijst en het eerste analysegesprek blijkt wat diegene als kind wel of niet graag deed. Dat is de basis van de analyse.

 

Bij het tweede analysegesprek krijgt hij/zij uitleg over alle 23 KernTalenten, hoe sterk ze bij hem/haar aanwezig zijn en wat dat inhoudt. Hij/zij komt bijvoorbeeld meer te weten over zijn/haar karakter, talenten, behoeftes, energiegevers en energievreters.

 

Het verslag bevat een heldere beschrijving van de analyseuitslag.

Contact

info@IntoTalent.nl

Meer lezen

Dit artikel uit het vakblad 'SchoolManagement' beschijft hoe de KernTalentenmethode ingezet kan worden op scholen.

Artikel Schoolmanagement blz1_edited_edi

Teams

Samenwerking

Taakverdeling

Job crafting

Teambuilding

Teamontwikkeling

Voor individuele kwesties:

KernTalentenanalyse

Intakegesprek

Online vragenlijst

Analysegesprek 1:
Kindertijd

Analysegesprek 2:
KernTalentenprofiel
Levensloop
Adviesvraag

Uitgebreid verslag

Nagesprek
 

Voor individuele kwesties

Heeft een individuele medewerker vragen over werk, loopbaan of persoonlijke ontwikkeling? Of is hij/zij herstellende van een burn-out? Ondersteun hem/haar dan met een KernTalentenanalyse. Bij de selectie of promotie van werknemers helpt een KernTalentenanalyse de juiste keuze te maken. Ook bij andere kwesties op het gebied van human resources management kan een KernTalentenanalyse uitkomst bieden.

KernTalentenanalyse

Uit de online vragenlijst en het eerste analysegesprek blijkt wat jij als kind wel of niet graag deed. Dat is de basis van de analyse.

 

Bij het tweede analysegesprek krijg je uitleg over alle 23 KernTalenten, hoe sterk ze bij jou aanwezig zijn en wat dat inhoudt. Je komt bijvoorbeeld meer te weten over je karakter, ontwikkelpotentieel, behoeftes, energiegevers en energievreters.

 

Dan volgt een interview over je levensloop om na te gaan in hoeverre jij je KernTalenten hebt ontwikkeld. Tot slot bespreken we je vragen over werk en loopbaan aan de hand van je KernTalentenprofiel en de invloed van je levensgebeurtenissen.

Je ontvangt een helder verslag van het tweede analysegesprek aangevuld met extra informatie en concrete aanbevelingen.

 

De analyse biedt nieuwe inzichten en antwoorden, maar roept soms ook nieuwe vragen op. Die bespreken we tijdens het nagesprek.

Hidde Hoogen Stoevenbeld vierkant.jpg
Logo Leiden.png
bottom of page