top of page
  • Writer's pictureWillemijn Simpson

De kerntalentenanalyse heeft het verlangen in mijn hart bevestigd

Interview met Floris van den Top over zijn kerntalentenanalyse.


Floris van den Top (39) werkte bij een verzekeraar toen hij in een burn-out belandde. Per toeval kwam hij in contact met iemand die hem aanraadde een kerntalentenanalyse te gaan doen om inzicht te krijgen in wat hem energie geeft en wat juist energie kost. Uiteindelijk heeft de kerntalentenanalyse veel meer voor hem betekend. Een persoonlijk interview over verborgen talent, zelfvertrouwen en vasthouden aan je hartsverlangen.Wat was voor jou de aanleiding om een kerntalentenanalyse te gaan doen?

Floris: ‘Na een burn-out ben ik gestart met een reïntegratietraject. Het onderwijs trok mij aan en als onderdeel van het reïntegratietraject mocht ik stage lopen bij een basisschool. Daar bleek al gauw dat voor de klas staan mij heel veel energie kostte. Tijdens een evaluatiegesprek met de locatieleider van de school kwam de vraag naar voren wat mij energie geeft en wat mij energie kost. Deze vraag vond ik niet eenvoudig te beantwoorden. De locatieleider vertelde dat zij zelf ook een burn-out had gehad en dat zij een kerntalentenanalyse bij Willemijn Simpson van IntoTalent had gedaan, waar ze heel veel aan had gehad. Zij adviseerde mij ook deze analyse bij Willemijn te laten afnemen.’


Heb je getwijfeld of je dat advies zou opvolgen?

Floris: ‘Aan Willemijn heb ik geen moment getwijfeld. Ik voelde me bij haar snel op mijn gemak. Wel had ik eerder al een psychologisch onderzoek gehad en een andere test op het gebied van talent en motivatie gedaan. Zou een kerntalentenanalyse niet dubbelop zijn? Toch heb ik ervoor gekozen de kerntalentenanalyse te doen en daar heb ik geen moment spijt van gehad.’


Hoe verschilde de kerntalentenanalyse van het psychologisch onderzoek en de eerdere test die je gedaan had?

Floris: ‘In tegenstelling tot de eerdere test is de kerntalentenanalyse gebaseerd op mijn jeugd en niet op de huidige situatie. Daardoor was de andere test meer een momentopname, terwijl de kerntalentenanalyse levenslang geldig is. Het mooie is ook dat de kerntalentenanalyse ook je sterke kerntalenten weergeeft die nog niet zo ontwikkeld zijn, maar die er wél zijn, de nog verborgen talenten. Uit het psychologisch onderzoek is naar voren gekomen wat met name mijn zwakke kanten zijn en waar ik aan moet werken. Het is fijn dat ik nu ook een verslag in handen heb dat mijn sterke kerntalenten laat zien.’


Hoe heb je de kerntalentenanalyse ervaren?

Floris: ‘Het traject bestond uit een online vragenlijst en twee gesprekken. De analyse is gebaseerd op jeugdherinneringen tot 12 jaar. Hoewel het soms niet meeviel, vond ik het heel mooi terug te denken aan mijn jeugd. Wat deed ik allemaal als kind? Wat vond ik leuk? Eenmaal daarmee bezig kwamen er steeds meer herinneringen naar boven. Het was mooi daaraan terug te denken. De gesprekken met Willemijn heb ik als heel positief ervaren. Ik voelde mij veilig om open te zijn over mijn jeugd en levensloop tot nu toe. Toen ik later het verslag teruglas, was ik verbaasd over hoe gedetailleerd mijn levensloop erin stond. Heb ik dat echt allemaal verteld? Het was mooi en confronterend tegelijk.’


Wat staat daar dan allemaal in, in je verslag?

Floris: ‘Het verslag beschrijft mijn kerntalenten en biedt concrete handvatten om naar vacatures te zoeken en deze te vergelijken met mijn kerntalenten. De beschrijving van mijn levensloop laat heel goed zien waar het mis gaat. Dit is confronterend, maar ook heel goed, want het doet me inzien waar ik aan kan werken. Het verslag laat ook mijn valkuilen zien waar ik gevoelig voor ben: faalangst, burn-out, perfectionisme, angst voor controleverlies. Het is een prachtig verslag waar ik heel dankbaar voor ben. Het gaat over mij als persoon, wie ik ten diepste ben. De grote meerwaarde vind ik dat het geen momentopname is. Telkens als ik voor nieuwe keuzes kom te staan, of het nou gaat om werk, opleiding of andere keuzes, dan kan ik het er weer bij pakken. Het verslag verliest zijn waarde niet en is levenslang toepasbaar.’


Hoe zou je Willemijn en haar manier van werken omschrijven?

Floris: ‘Willemijn is een vriendelijk, open, goedlachs, kordaat en toegankelijk persoon. Je voelt je bij haar snel op je gemak. Ze heeft een duidelijk doel voor ogen en werkt daar naartoe. Ze heeft veel oog voor detail. Ze is ook to the point; ze laat zich niet zo snel afleiden door andere zaken. Ze stelt goede vragen en weet ook goed door te vragen. Ze werkt zorgvuldig en efficiënt. Hierdoor wordt de tijd die we hebben optimaal benut; zonder dat er sprake is van haast; juist niet, ze komt rustig over. De gesprekken verlopen heel ontspannen alsof je alleen voor de gezelligheid aan het praten ben. Ze is praktisch, netjes, gestructureerd en werkt graag in een opgeruimde en lichte omgeving waar alles een vaste plek heeft. Ze heeft in de aanpak van het traject een vaste structuur. Tegelijkertijd is ze ook flexibel als de situatie erom vraagt. Dit alles is zeker terug te zien in het resultaat waar ik nog steeds verbaasd over ben. Zo’n gedetailleerd en uitgebreid verslag met slechts één online vragenlijst en twee gesprekken. Knap staaltje werk. Willemijn is oprecht betrokken vanuit haar hart om mensen verder te helpen hun droom waar te maken en op een plek te komen waar ze volledig zichzelf kunnen zijn en tot bloei kunnen komen.’


Wat heeft de kerntalentenanalyse je opgeleverd?

Floris: ‘Inzicht in mijn kerntalenten. Sommige kerntalenten waren herkenbaar, andere juist heel verrassend: de nog verborgen talenten. Het verslag kon ik meteen gebruiken voor het vinden van een passende werkplek of voor het volgen van een opleiding. Vacatures die mij aanspreken, leg ik naast het verslag en dan kijk ik of de omschreven taken voldoende aansluiten bij mijn kerntalenten. Daarnaast vind ik het fijn dat er ook aandacht was voor zaken die buiten de analyse liggen. Zo kwam bij mij naar voren dat een gebrek aan zelfvertrouwen een belangrijke oorzaak is voor het niet vasthouden aan eigen doelen en het verlangen in mijn hart. De kerntalentenanalyse heeft voor mij bevestigd dat ik moet vasthouden aan dat verlangen en mij daar niet vanaf moet laten houden. En werken aan zelfvertrouwen. Door te doen. Door vast te houden aan wat ik graag wil en daarvoor te gaan.’


Hoe zou het je vergaan zijn als je de kerntalentenanalyse niet had gedaan, denk je?

Floris: ‘De kans dat ik toch weer op een plek terecht was gekomen waar niet mijn hart ligt zou groter geweest zijn. De verleiding om een snelle en makkelijke route te kiezen is groot naarmate het reïntegratietraject langer duurt. De kerntalentenanalyse heeft het verlangen in mijn hart bevestigd, laten zien waar ik aan moet werken en roept op om vast te houden aan mijn doelen. Ik ben heel blij met het resultaat. Het heeft mij ook dankbaar gemaakt om te zien welke talenten God mij gegeven heeft. Hier wil ik mee aan de slag gaan, tot Zijn eer.’


Wat zou je zeggen tegen iemand die nog twijfelt over een kerntalentenanalyse?

Floris: ‘Niet twijfelen, maar doen! Het is de investering meer dan waard.’


Na dit interview liet Floris weten dat hij had gesolliciteerd bij de organisatie waar hij heel graag wilde werken en dat hij op gesprek mocht komen. Hij had het overzicht van zijn kerntalenten meegenomen naar het sollicitatiegesprek. De dame met wie hij het gesprek voerde, had zelf ook een kerntalentenanalyse gehad en was dus bekend met de methode en de terminologie. Eén blik op zijn kerntalenten en ze wist dat hij qua karakter, potentieel en intrinsieke motivatie geschikt was voor de functie. Hij werd aangenomen en vertelt zich nu blij en dankbaar te voelen dat hij werk doet dat bij hem past, waar hij zijn talenten bij kan inzetten en dat aansluit bij het verlangen in zijn hart, om voor anderen van betekenis te kunnen zijn.


265 views0 comments

Comments


bottom of page